Tag Archive for: skogplanter

Tid for å planlegge vårens skogplanting

I skrivende stund ser det ut til å bli en sen vår, men plutselig er den her. I løpet av kort tid er det en masse som skjer i naturen, fra stillstand til hektisk aktivitet. Litt slik er det med oss mennesker også, fra å gå rundt på lavbluss til å bli svært aktive. I løpet av kort tid skal en masse ting ordnes, og så er det plutselig full sommer og tempoet settes noe ned igjen.

For vårplanting er det beste å få dette gjort så fort etter at snø og tele er borte som mulig. Fordelene er mange og en av de største er at da får man faktisk gjort det før sommermodus inntreffer! Vårplantingen bør være unnagjort før sankthans. Alternativet er å utføre høstplanting fra et stykke uti august og til frosten kommer.

Vi har fortsatt flotte planter igjen for levering til våren her på Reiersøl. Send oss en forespørsel på epost eller bruk bestillingsskjema på våre hjemmesider. Du kan også ringe 37038400.

Det er en stor del av skogeiere som ordner med skogplanting selv, og det er svært bra. Det er god trim og man setter spor etter seg langt inn i fremtiden. Man gjør en handling som får betydning for sine etterkommere. Det er jo også lønnsomt å plante på det meste av vår skogsmark, og det er gunstige skatte- og tilskuddsordninger som gjør at egenandelen blir svært lav. Se link til skogfondkalkulator på våre hjemmesider.

Planter fra Reiersøl planteskole er behandlet mot gransnutebille, noe som reduserer faren for gnaging betraktelig.

 

Her finner du info om skogplanting hos Skogkurs:

http://www.skogkurs.no/userfiles/files/Diverse/Resyme/04.pdf

 

Vi ønsker deg en god vårplantesesong!

Mvh Reiersøl planteskole