Sedumtak er et lett, levende, vakkert og funksjonelt tak. Om sommeren blomstrer sedumplantene med hvite, gule og rosa små blomster. Fremtidens byer har grønne tak