Skal du plante juletrær til våren?

Vær tidlig ute slik at du kan sikre deg gode og norskproduserte juletreplanter hos Reiersøl planteskole. Ta kontakt i dag, så går det ikke i glemmeboka 🙂 Reiersøl planteskole har et stort utvalg i juletreplanter som passer til ditt behov.

Vi sender til hele Norge.

Organisasjonen Norsk Juletre (http://www.norskjuletre.no/)  meddeler i sitt siste nyhetsbrev at det i 2017 var tendenser til at etterspørselen etter naturlig juletre øker på bekostning av juletre i plast. Et økt fokus på skadevirkninger av plast i naturen kan være en årsak til dette. Reiersøl planteskole mener dette er en positiv holdningsendring og er helt i tråd med våre grønne verdier.

Her er link til en informativ artikkel som beskriver noen av de mest aktuelle sortene: http://www.skogoglandskap.no/filearchive/juletreproduksjon_pa_skage_i_fana.pdf