Linker Om oss Ansatte Kontakt

Sedum matter tilpasset norsk klima

Kontakt oss for pristilbud og rådgivning:

Reiersøl Planteskole, 4820 Froland
Tlf: 37 03 84 00
E-post: planteskole@reiersol.no

 

Les mer

SAMMEN FOR DET NORSKE MARKEDET

For Reiersøl planteskole AS er det viktig å samarbeide med norske juletre og pyntegrønt organisasjoner for å finne det som er best for norske produsenter. Store lokale forskjeller i det langstrakte landet vårt utfordrer oss til å finne gode nyskapende løsninger. Her på planteskolen har vi stor tro på godt samarbeid og innovativ utvikling om vi skal være konkuransedyktige i et presset marked. Vi vil og så i fremtiden satse på provenienser tilpasset norsk klima i samarbeid med stabile frølevrandører, konsulenter og rådgivere med god kompetanse og lang erfaring.
Det er utfordrene å ha jevn tilgang på gode frø som er tilpasset norsk klima. Denne viktige jobben vil fortsette med i årene fremover.

Omlegging til forhåndsbestilling har medvirket til at produksjonen er mer i takt med salget. Det er til alles beste at skogeierforeningene får utarbeidet langsiktige planer for sine innkjøp av planter både til vår og høstplanting. Det vil medføre forutsigbarhet og dermed også gode priser til alle skogeiere. Alle vil tjene på langsiktige bestillingsrutiner i en så konkuranseutsatt bransje som småplanteproduksjon av skogplanter.

May Heggestad er daglig leder for bedriften. Hun har kontaken med våre kunder og har ansvar for produksjonen sammen med Monica Lea og John Georg Johansen.

BESTILL PLANTER I GOD TID BESTILLINGSFRIST 15. JANUAR
Vi oppfordrer skogeierne til å øke plantingen fremover av flere grunner:

1. Det er gode betingelser for skogeieren

2. Våre miljøutfordringer og vårt miljøregnskap tilsier mer planting
av skog

3. For å opprettholde vår kvalitetsproduksjon av skogplanter er vi avhengige av et minste volum

Vi trenger skogeierforeningene og skogselskapenes hjelp om vi skal lykkes med dette. La oss sammen ta et løft for skogplantingen. Vi trenger å få tilbake grunnleggende langsiktig tenking i skogbruket.